tam tasdik hizmetleri

Esas itibariyle tasdik hizmeti verilen firmaların Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerinin
doğruluğunu sağlamaktır. Yeminli Mali Müşavir bu beyannamelere esas işlemlerin sürekli olarak
denetimini yapar. Denetim, önleyici bir denetim olup denetimin amacı muhtemel vergisel
yanlışlıkların zamanında tespit edilerek doğruluğunun sağlanmasıdır.
Tam Tasdik hizmeti olası incelemede ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları azaltmaktadır.
İncelenme riskini (ihbar ve özel durumlar hariç) azalmaktadır.