denetim hizmetleri

1. Yeminli Mali Müşavirlik Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Prim İnceleme Raporu
2. Yeminli Mali Müşavirlik Reklam Gelirleri Tasdik Raporu
3. Yeminli Mali Müşavirlik Bankalar kanununun 46’ncı Maddesine Göre Hesap Durumu Belgesi ve Eki
Bilanço ve Kar ve Zarar Cetveli Tasdik Raporu
4. Yeminli Mali Müşavirlik İlişiksizlik Belgesi Raporu
5. Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
6. Yeminli Mali Müşavirlik Gayrimenkul Satış Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik
Raporu
7. Şirket Ortağının Sermaye Avansı Olarak Gönderdiği Tutarın Tesbitine İlişkin Yeminli Mali
Müşavirlik Raporu
8. Yeminli Mali Müşavirlik İştirakler Satış Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
9.Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
10.Yeminli Mali Müşavirlik Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik
Raporu
11.Yeminli Mali Müşavirlik Cari Yıl Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
12.Yeminli Mali Müşavirlik Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin
Tasdik Raporu
13.Yeminli Mali Müşavirlik Ortaklara Olan Borcun Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
14. Yeminli Mali Müşavirlik Yıl İçinde Kesinti Yolu İle Ödenen Vergilerin İadesi Tasdik Raporu
15. Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu
16. Yeminli Mali Müşavirlik Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu
17. Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu
18. Yeminli Mali Müşavirlik Yatırım İndirimi Tasdik Raporu
19. Yeminli Mali Müşavirlik Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
20 Yeminli Mali Müşavirlik Devir Beyannamesi Tasdik Raporu
21. Yeminli Mali Müşavirlik Birleşme Beyannamesi Tasdik Raporu
22. Yeminli Mali Müşavirlik Gelir Vergisi İstisnası Tasdik Raporu
23. Yeminli Mali Müşavirlik Kurumlar Vergisi İstisnası Tasdik Raporu
24. Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu
25. Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu
26 Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu
27. Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik Raporu
28. Birleşme Nedeniyle Boçların Teminine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
29. Yeminli Mali Müşavirlik Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu
30. Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu
31. Biyoetanole Üretim Tasdik Raporu
32. Harmanlayıcının Karışımlarının Teslimine İlişkin Tasdik Raporu
33. Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu
34. Yeminli Mali Müşavirlik Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Tasdik Raporu
35. Yeminli Mali Müşavirlik İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi
İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu
36. Yeminli Mali Müşavirlik Aerosol Üretim Tasdik Raporu
37. Yeminli Mali Müşavirlik Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu
38. Yeminli Mali Müşavirlik İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki
39. Öz Varlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu
40. Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu
41. Yeminli Mali Müşavirlik İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu
42. Sermaye Azaltılmasında, Şirket Alacaklılarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktifin
Şirkette Mevcut Olduğunun Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu