kdv çözümleri ve kdv iadeleri

Firmaların İstisna kapsamındaki satışları sebebiyle yüklendikleri katma değer vergileri idarece
mükellefe nakden iade edilebilmektedir. Aşağıdaki konulardaki katma değer vergisi nakden iadeleri
Yeminli Mali Müşavir raporu düzenlenerek yapılabilmektedir.
– İhracat
– İhraç Kayıtlı Satış
– İnşaat İndirimli Oran Teslimleri
– Tekstil ve Diğer İndirimli Oran Teslimleri
– Teşvikli Makine Satışları Teslimleri
– Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslimler
– Uluslararası Taşımacılık Teslimleri
– Tevkifatlı Teslimlerden Kaynaklanan KDV iadeleri